Quảng cáo tại Việt Nam

Với nền kinh tế hội nhập không ngừng phát triển, tiếp thị và quảng cáo tại Việt Nam nở rộ với nhiều chiến dịch thành công vang dội.